شرح وظایف گروه بانک اطلاعات

_ سیاست گذاری ، تعیین خط مشی وبرنامه ریزی کلی درخصوص بانک اطلاعات مطالعات پایه منابع آب درسطح کشور .
_ همکاری ونظارت درایجاد ، بهره برداری ونگهداری بانکهای اطلاعات مطالعات پایه منابع آب شرکتهای آب منطقه ای .
_ تهیه استانداردها ، دستور العملهای ایجاد بانک های اطلاعات وهمچنین بهره برداری ونگهداری وبروز کردن آنه.
_ ایجاد، بهره برداری ونگهداری وتوسعه بانک های اطلاعات ستاد مطالعات پایه منابع آب .
_ هماهنگی وهمکاری با واحدهای تخصصی ستاد مطالعات پایه به منظور تهیه فرمهای اولیه ورود اطلاعات وگزارشهای خروجی.
_ پیش بینی ، برنامه ریزی وپیگیری درجهت ارتقاء سیستمهای نرم افزاری وبانکهای اطلاعات.
_ برنامه ریزی درخصوص تبادل افکار علمی وتخصصی مربوط به بانکهای اطلاعات.
_ برنامه ریزی ونظارت برنصب وراه اندازی سیستم های سخت افزاری وشبکه های کامپیوتری .
_ همکاری ونظارت دربرقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعات مربوط به مطالعات پایه منابع آب.
_ تشکیل گردهمایی های علمی وفنی ومشارکت در اینگونه مجامع درسطوح داخلی ، منطقه ای وبین المللی به منظور ارتقاء وتوسعه دانش وتبادل افکار علمی وتخصصی درزمینه بانکهای اطلاعات.
_ بررسی درخواست ها وارائه آمار واطلاعات موجود در بانکهای اطلاعات به متقاضیان.
_ ارزیابی عملکرد بانک اطلاعات شرکتهای آب منطقه ای وتهیه گزارشهای لازم درخصوص عملکرد فعالیت آنها .
_ همکاری باسایر ارگانهای مرتبط با منابع آب با هدف توسعه وغنی سازی پایگاههای اطلاعات منابع آب.
_ نظارت مستمر برآموزشهای کوتاه مدت متصدیان ، تکنسینها وکارشناسان شرکتهای آب منطقه ای وتدوین برنامه های آموزشی خاص وارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی پرسنل بانک اطلاعات ستاد وشرکتهای آب منطقه ای.
_ انتشار آمار، اطلاعات ونشریات.
_ نگهداری اسناد آماری.
_ طبقه بندی آمار ، اطلاعات ونشریات براساس استاندارده.
_ انجام سایر امور محوله.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 0218891660
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :