تولیدات گروه تلفیق و بیلان

 

 

  1- دستورالعملها و شیوه‌نامه‌ها

_ دستورالعمل_حوضه‌های آبریزمعرف_1398
_ آماربرداری از ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی حوزه های معرف
_ شیوه‌نامه_ برآورد_برداشت چاههای_فاقدرقم -آبدهی-آماربرداری مرحله 3
_ مجموعه شیوه‌نامه‌های فعالیت‌های برنامه زمانبندی سال 1398 گروه تلفیق و بیلان- خرداد 98
_ دستورالعملهای آماربرداری سراسری منابع و مصارف مرحله 3(جدید)
_  شیوه‌نامه تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز(جدید)
_ دستورالعمل تهیه بیلان
_ شرح خدمات تهیه بیلان منابع آب کشور
_ دستورالعمل تهیه نقشه‌های اطلس منابع آب کشور در محیط AutoCad و GIS
_ دستورالعمل تهیه گزارشهای اطلس منابع آب کشور
_ اندازه گیری میزان نفوذ از ریزش های جوی به آبخوان آبرفتی
_ اندازه گیری ریزش های جوی در ارتفاعات
_ بررسی سطح تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی ( پدیده اینتر فاس )
_ برآورد ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان ها از طریق دانه سنجی
_ محاسبه حجم ذخایر تجدید شونده سازند سخت با استفاده از تغییرات آبدهی چشمه ها
_ بررسی تبادلات آبی بین رودخانه و آبخوان
_ چگونگی بررسی اثرات تغذیه مصنوعی بر ذخیره آبخوان
_ تهیه نقشه موقعیت چشمه ها
_ تهیه گزارش جلد اول اطلس منابع آب حوزه های آبریز با مقیاس250000/1
_ تهیه گزارش جلد دوم اطلس منابع آب حوزه های آبریز با مقیاس250000/1
_ تهیه گزارش جلد سوم اطلس منابع آب حوزه های آبریز با مقیاس250000/1
_ تهیه گزارش اطلس منابع آب حوزه های آبریز با مقیاس250000/1
_ تهیه نقشه های اطلس منابع آب حوزه های آبریز با مقیاس250000/1
_ تهیه نقشه های ژئو فیزیک
_ تعیین وضعیت هیدروشیمیایی
_ تهیه مدل ریاضی سفره های آب زیرزمینی
_ نحوه محاسبه انواع تبخیر
_ تهیه بیلان آب
_ نحوه محاسبه انواع تبخیر
_ شیوه نامه اجرای پروژه بهنکام سازی بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی به تفکیک حوزههای آبریز درجه 2 کشور
_ شیوه نامه نحوه ارزیابی وضعیت جریان سطحی ورودی به محدوده های مطالعاتی و خروجی از آنها
_ شیوه نامه تهیه گزارش ارزیابی منابع و مصارف در استان و محدوده های مطالعاتی شرکت های آب منطقه ای
_ شیوه نامه نحوه کدگذاری ایستگاههای آب و هواشناسی
_ شیوه نامه ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت های آب منطقه ای کشور
_ شیوه نامه نحوه برآورد تخلیه سالانه چاههای فاقد تخلیه در آمار برداری سراسری دور دوم
_ شیوه نامه نحوه محا سبه تخلیه و بهره‌برداری از چشمه‌ها و قنوات در آمار برداری سراسری
_ شرح خدمات تهیه بیلان منابع آب در محدوده های مطالعاتی حوزه های آبریز درجه دو کشور

 

   2- گزارشهای عمومی _ گزارش تقسیم بندی و کدگذاری حوزه های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی کشور
_ شاخص پایش منابع آب در استانهای کشور طی 9 ماهه سال آبی 94-93 ( مهر لغایت خرداد )  

 

   3- گزارشهای فنی
گزارشهای فنی به علت حجم بالا قابلیت ارائه در وب‌سایت را ندارند و برای دریافت آنها لازم است که به دفتر مطالعات پایه منابع آب مراجعه شود.
_ اطلسهای منابع آب حوزه های آبریز درجه 2 کشور با مقیاس 1:250000 منتهی به سال آبی 85-84 شامل :
جلد اول : آمار و اطلاعات و بررسیهای مقدماتی آن
- سوابق مطالعات
- بخش اول : هواشناسی ( آمار هواشناسی)
- بخش دوم : آبهای سطحی و رسوب ( آمار جریان و رسوب)
- بخش سوم : آبهای زیرزمینی (منابع انتخابی - بهره برداری- اکتشافی )
- بخش چهارم : کیفیت منابع آب ( آب سطحی و زیرزمینی )
- بخش پنجم : مصارف آب ( سطحی و زیرزمینی)

جلد دوم : بررسیها و مشخصات عمومی
9. بخش اول :‌ مشخصات عمومی (مشخصات جغرافیائی / ریخت شناسی ( مورفولوژی) / مشخصات آب و هوائی / پوشش گیاهی )
10. بخش دوم : زمین شناسی (چینه شناسی و سنگ شناسی / زمین ساخت /نفوذپذیری و تاثیرسازندهای زمین شناسی بر منابع آب)
11. بخش سوم : بررسیهای اکتشافی (ژئوفیزیک /حفاریهای اکتشافی / پمپاژ / ردیابی)
فهرست نقشه های جلد دوم :
• شاخه بندی رودخانه ها
• پوشش گیاهی
• سنگ شناسی
• نفوذپذیری
• موقعیت چاههای اکتشافی ، آزمایش پمپاژ
• ژئوفیزیک


جلد سوم تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و بیلان آب :
• بخش اول :‌ هواشناسی (درجه حرارت (‌دما)/ رطوبت نسبی/ باد / ریزشهای جوی /تبخیر / اقلیم)
• بخش دوم : آبهای سطحی و رسوب ( جریان و رسوب و شبکه بهینه ایستگاهها)
• بخش سوم : آبهای زیر زمینی (آبخوان آبرفتی / خصوصیات آبخوان /مخازن آب در سازندهای سخت /خصوصیات مخازن آب
• بخش چهارم : کیفیت شیمیائی منابع آب (تجزیه و تجلیل آمار و اطلاعات کیفی سطحی وزیرزمینی / تعبیر وتفسیر نقشه ها و نمودار های کیفی /طبقه بندی آب از نظر نوع مصرف /ارتباط کیفیت آب با نوع و جنس سازندهای زمین شناسی/بررسی حد آب شور و شیرین/بررسی چشمه های معدنی )
• بخش پنجم : تلفیق مطالعات و بیلان آب (بیلان هیدورکلیماتولوژی دشت و ارتفاعات/بیلان آب زیرزمینی آبخوانهای آبرفتی/بیلان عمومی آب محدوده مطالعاتی و حوزه آبریز/تلفیق نتایج و پیشنهادات)
نقشه های جلد سوم :
- موقعیت ایستگاههای آب و هواشناسی و مبناء
- همباران سالانه / هم تبخیر سالانه / هم دمای سالانه
- آبدهی رودخانه / رسوب / پهنه بندی فرسایش پذیری
- نفوذپذیری / سنگ شناسی / ژئوفیزیک / موقعیت چاههای اکتشافی / قابلیت انتقال سفره های آب زیررمینی / موقعیت چشمه ها/ همتراز و هم عمق آب زیرزمینی / تغییرات سطح آب زیرزمینی/تخلیه منابع آب زیرزمینی / کیفیت شیمیایی سطحی و زیرزمینی ( باقی مانده خشک –هدایت الکتریکی – یون کلر – طبقه بندی کیفی – تیپ و رخساره آب)
 
 

 

 


 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 0218891660
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :