دوشنبه, 4 تیر 1397
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
دفتر مطالعات پایه منابع آب - تولیدات گروه بانک اطلاعاتی

تولیدات گروه بانکهای اطلاعاتی

 

جداول ارزیابی سالانه بانک اطلاعات سال 1396(جدید)
نرم‌افزار دیتاایز 6(تحت ویندوز XP)
نرم‌افزار دیتاایز 6(تحت ویندوز 7)

شیوه‌نامه و نرم‌افزار بانک اطلاعات آماربرداری سراسری مرحله سوم(جدید)

گزارش ماهیانه - ارائه آمار و اطلاعات توسط شرکتهای آب‌‌منطقه‌ای

  1- آمار و اطلاعات آبهای سطحی(تا انتهای سال آبی 90-91) _ متوسط باراندگی ماهانه و سالانه ایستگاههای بارانسنجی کل کشور
_ تبخیر از تشت ماهانه و سالانه ایستگاههای تبخیرسنجی کل کشور
_ متوسط آبدهی ماهانه و سالانه ایستگاههای هیدرومتری(آبسنجی) کل کشور
_ میانگین درجه حرارت ماهانه ایستگاههای تبخیرسنجی کل کشور
_ متوسط رطوبت نسبی ماهانه ایستگاههای تبخیرسنجی کل کشور
_ مشخصات کلیه ایستگاههای هواشناسی کشور
_ مشخصات کلیه ایستگاههای هیدرومتری کشور

 

   2- آمار و اطلاعات آبهای زیرزمینی _وضعیت آمار روتین بانک اطلاعات آب زیرزمینی مربوط به سال 1392(کلیه استانها)
_ نوسان سطح آب در چاههای مشاهده‌ای
_ مقدار آبدهی منابع انتخابی(چاه-چشمه-قنات)
_ کیفیت شیمیایی منابع انتخابی(چاه-چشمه-قنات)
_ مشخصات چاههای مشاهده‌ای
_ مشخصات منابع انتخابی
_ حفاری
_ پمپاژ
_ ژئوفیزیک

   3- آمار و اطلاعات منابع و مصارف _ چاه
_ چشمه
_ قنات
_ انهار
_ آب‌بندان
_ بند انحرافی
_ موتور پمپ(ثابت-متحرک)

   4- مجموعه بانک اطلاعات منابع آب _ سطحی
_ زیرزمینی
_ تلفیق
_ اطلس سطحی
_ اطلس زیرزمینی
_ دستورالعمل ورود اطلاعات آب سطحی
_ دستورالعمل ورود اطلاعات آب سطحی

   5- جداول ارزیابی عملکرد بانک اطلاعات _ جدول 1- آب زیرزمینی
_ جدول 2- آب سطحی
_ جدول 3- وضعیت پرسنل

   6- مستندات بانک اطلاعات _ دستوراالعمل-ورود و کنترل‌داده
_ دستورالعمل تکمیل داده‌های بانک اطلاعات
_ فرمهای آب سطحی
_ فرمهای آب زیرزمینی
_ فرمهای تلفیق و بیلان
_ شرح خدمات تکمیل بانک اطلاعات آب سطحی
_ دستورالعمل دیتاایز6 تحت ویندوز7

   7- جداول ارسال آمار و پیشرفت کار _ فرم 1
_ فرم 3
_ فرم 6