شنبه, 4 اسفند 1397
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
دفتر مطالعات پایه منابع آب - مشروح خبر :: انتصاب اعضای کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری در شرکت آب‌منطقه‌ای آذربایجان شرقی

 

 

انتصاب اعضای کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری در شرکت آب‌منطقه‌ای آذربایجان شرقی

دراجرای شیوه نامه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب، اعضا این کمیته در شرکت آب‌منطقه‌ای آذربایجان شرقی به شرح زیر منصوب گردیدند  

دراجرای شیوه نامه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب اعضا این کمیته در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به شرح زیر منصوب گردیدند:

غلامرضا هاشمی: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان رئیس کمیته

میررسول حسینلر: مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب به عنوان عضو کمیته

مجتبی جلیل زاده: معاون حفاظت و بهره برداری به عنوان عضو کمیته

اصغر سلیمان زاده: معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت به عنوان عضو کمیته

محمدعلی محمدی اهری: رئیس گروه تلفیق و بیلان به عنوان عضو و دبیر کمیته

مرتضی انصاری: رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی به عنوان عضو کمیته

علی زینالی: رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی به عنوان عضو کمیته

رامین روستا: کارشناس مطالعات کیفی منابع آب به عنوان عضو کمیته

منبع خبر:

دیدگاه کاربران