شنبه, 4 اسفند 1397
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
دفتر مطالعات پایه منابع آب - مشروح خبر :: انتصاب اعضای کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری در سازمان آب و برق خوزستان

 

 

انتصاب اعضای کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری در سازمان آب و برق خوزستان

دراجرای شیوه نامه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب، اعضا این کمیته در سازمان آب و برق خوزستان به شرح زیر منصوب گردیدند  

دراجرای شیوه نامه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب، اعضا این کمیته در سازمان آب و برق خوزستان به شرح زیر منصوب گردیدند:

محمدرضا شمسایی: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان رئیس کمیته

هوشنگ حسونی زاده: معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب به عنوان عضو و دبیر کمیته

کاظم حمادی: مدیر دفتر مطالعات آبهای سطحی به عنوان عضو کمیته

حسن طرفی: مدیردفتر مطالعات آبهای زیرزمینی به عنوان عضو کمیته

حمیدرضا اسماعیلی: معاون برنامه ریزی به عنوان عضو کمیته

مصطفی شبه: معاون حفاظت و بهره برداری به عنوان عضو کمیته

منبع خبر:

دیدگاه کاربران