جمعه, 2 تیر 1396
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران

به اطلاع همکاران، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و متخصصان منابع آب می رساند که سری کامل اولین مطالعه"طرح جامع آب کشور" به تفکیک حوضه آبریز کشور به تعداد 153 جلد ، جهت مطالعه در مرکزاسناد وکتابخانه شرکت مدیریت منابع آب ایران (دفتر مطالعات پایه منابع آب) گردآوری گردیده است.